runescape money http://www.eporedia.co.uk/
Stiftelsen för utveckling av Energieffektivt Byggande bildades genom en gåva av Familjen Eliassons stiftelse för utveckling av god byggnadskultur.

Stiftelsen vill skapa ökat intresse för forsknings- och utvecklingsfrågor inom området ”hållbart byggande”. Det är styrelsens uppfattning att Sverige har att vinna på att utnyttja den kunskap som byggts upp internationellt inom området. Vidare är det på motsvarande sätt av vikt att den kunskap som finns i Sverige också sprids i andra länder.

Med ”hållbart byggande” avses energieffektivt byggande, energieffektivisering av befintliga byggnader samt hållbar stadsplanering.

Läs mer om Familjen Eliassons stiftelse för utveckling av god byggnadskultur.